صنایع غذایی حام

تولید کننده والس های شکلاتی و شیری 

با بهترین کیفیت و بسته بندی 

 

صنایع غذایی حام 

تولید کننده والس های شکلاتی و شیری 

با بهترین کیفیت و بسته بندی 

والس شکلاتی کارز

کد محصول : 1602

والس شکلاتی دو قلو

کد محصول : 1604

والس شکلاتی

کد محصول : 1603

والس شکلاتی حام استار

کد محصول : 1601

والس شکلاتی هلا

کد محصول : 1605

والس شیری هلا

کد محصول : 1606

جعبه والس شکلاتی دو قلو

کد محصول : 1612

جعبه والس شکلاتی کارز

کد محصول : 1611

جعبه والس شکلاتی حام استار

کد محصول : 1610

جعبه والس شکلاتی حام استار

کد محصول : 1610

جعبه والس شکلاتی شیری هلا

کد محصول : 1608