صنایع غذائی حام

تولید کننده انواع ویفر در طعم بندی های مختلف

و در طرح های متنوع

صنایع غذائی حام

تولید کننده انواع ویفر در طعم بندی های مختلف

و در طرح های متنوع

ویفر مانژ فورچن

کد محصول : 3201

ویفر سوپر مانژ استار

کد محصول : 3203

ویفر مینی مانژ

کد محصول : 3202

ویفر روزت

کد محصول : 3402

ویفر ساندورچی

کد محصول : 3401

ویفر شکلاتی

کد محصول : 3301

ویفر شکلاتی

کد محصول : 3302

ویفر شکلاتی نارگیلی

کد محصول : 3303

ویفر مینی پذیرایی

کد محصول : 3107

ویفر پلازا

کد محصول : 3102

ویفر سوپر پذیرائی

کد محصول : 3103

ویفر استار

کد محصول : 3104

ویفر پلوتو

کد محصول : 3109

ویفر لقمه ای

کد محصول : 3501

جعبه ویفر حام

کد محصول : 3302

جعبه ویفر پذیرایی پلازا

کد محصول : 3102

جعبه ویفر شکلاتی

کد محصول : بزودی

ویفر شکلاتی

کد محصول : 3305

ویفر یزرگ روزت

کد محصول : 3405

ویفر روزت

کد محصول : 3404