صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

فرم همکاری با ما

نام 

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

نام خانوادگی

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

تاریخ تولد (روز/ماه/ سال)

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

وضعیت تاهل

لطفا انتخاب نمایید

وضعيت نظام وظيفه

لطفا انتخاب نمایید

آخرین مدرک تحصیلی

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

رشته تحصیلی

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

ميزان سابقه کار مرتبط

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

پست الکترونیک

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

شهر محل سکونت

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

آدرس

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

تلفن تماس

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

شغل درخواستی

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید

توضیحات

لطفا کادر مربوطه را پر نمایید