صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

صنایع غذایی حام

درباره محصولات صنایع حام بیشتر بدانید

ویدیوهای محصولات

کیک آزرا


مدت زمان ویدئو : 39ثانیه

کیک خرسی

بیسکویت سبوس طلایی حام


مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه

تهیه شده با آرد کامل گندم

کیک آزرا خرسی


مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه

تهیه شده با روغن سویا

نمایشگاه تهران


مدت زمان ویدئو : 1:27 دقیقه

شهریور 98

بیسکویت ستاره


مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه

بیسکویت کرمدار