صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir
  

مدیر عامل : احمد سلیمانزاده
از ابتدا ورود به عرصه ی تولید محصولات در تلاش برای بهبود کیفیت روزافزون و تولیدات منوع محصولات صنایع غذائی حــــام بوده ام و سعی کرده ام در بازارهای جهانی نفوذ کنم تا ارز آوری برای کشور و هم برای اشتغال هر چه بیشتر سهمی داشته باشم که با لطف خداوند تقریباً به این نتیجه رسیده ام و امیدوارم در سال های آینده با عنایت مسئولان پیشرفت بیشتری هم در ارز آوری و هم اشتغال داشته باشم