صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

فروش داخلی کارخانه

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر فروش : نادر خادم

 

تلفن : 09141401791

 

33-04134301630

فروش شهرستان ها

 

منطقه

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر منطقه  شهرستان ها : محمد ناجی

 

تلفن : 09145794290

 

33-04134301630

فروش شهرستان ها

 

منطقه

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر فروش مناطق : سید مرتضی حسینی

 

تلفن : 09141909272

 

33-04134301630

شعبه تبریز

آدرس : تبریز -کیلومتر 6 جاده اذرشهر روبروی پدافند هوایی صنایع غذایی حام -دفتر پخش تبریز 

 

تلفن : 4134301634

 

مدیر شعبه : محمد باقر عطاپور  تلفن : 09141180269

 

استان تهران و البرز

    آدرس : تهران - بزرگراه فتح روبروی سه راهی شهریار مجتمع حدادی -انبار صنایع غذایی حام

 

 

دفتر و انبار پخش حام تهران    44908015 -021        

 

 

مدیر شعبه : محمد دیانی   09122908450

شعبه قزوین

مدیر منطقه  شهرستان ها : سید مرتضی حسینی

 

تلفن : 09141909272 

شعبه زنجان

 

مدیر منطقه  شهرستان ها : سید مرتضی حسینی

 

تلفن : 09141909272

شعبه اورمیه

 

مدیر شعبه : نادر خادم  09141401791