صنایع غذائی حام

انواع بیسکویت ، پتی بور ، دو رنگ

با طعم بندی مختلف و تنوع طرح ها

صنایع غذائی حام

انواع بیسکویت ، پتی بور ، دو رنگ

با طعم بندی مختلف و تنوع طرح ها

بیسکویت کرمدار 6 عددی

کد محصول : 1102

بیسکویت کرمدار کاکائویی

کد محصول : 1202

 

بیسکویت کرمدار روکسی  

کد محصول : 1101

 

بیسکویت کرمدار 4 عددی  

کد محصول : 1110

 

بیسکویت پتی بور با طعم کاکائویی 

کد محصول : 1812

بیسکویت کرم مانژ 

کد محصول : 1201

بیسکویت  کرمدار ساندویچی

کد محصول : 1107

بیسکویت کرمدار استوانه 

کد محصول : 1106

بیسکویت کرمدار دایجستیو حام 

کد محصول : 1303

بیسکویت سبوس طلائی 

کد محصول : 1301

بیسکویت  دایجستیو شکلاتی ستاره

کد محصول : 1305

بیسکویت کرمدار سبوسدار 

کد محصول : 1304

سبوس دار کرم دار زیره دار 

کد محصول : 1304

بیسکویت روکسی لیوانی 

کد محصول : 1108

بیسکویت کاکائویی 

کد محصول : 1703

بیسکویت وانیلی 

کد محصول : 1703

بیسکویت نارگیلی 

کد محصول : 1701

بیسکویت دنیای حیوانات 

کد محصول : 1806

بیسکویت وانیلی نیم چاشت 

کد محصول : 1403

بیسکویت پتی بور 

کد محصول : 1807

بیسکویت پتی بور 

کد محصول : 1804

بیسکویت پتی بور دو لایه 

کد محصول : 1801

بیسکویت پتی مانژ کاکائو 

کد محصول : 1803

بیسکویت پتی مانژ 

کد محصول : 1803

بیسکویت جعبه آزرا 

کد محصول : 1310

بیسکویت جعبه نارگیلی

کد محصول : 1710

بیسکویت جعبه پتی بور

کد محصول : 1807

بیسکویت جعبه زنجبیلی

کد محصول : 1502

بیسکویت جعبه پذیرایی

کد محصول : 1402

بیسکویت جعبه وانیلی

کد محصول : 1401

بیسکویت جعبه دارچین

کد محصول : 1404

بیسکویت جعبه هل

کد محصول : 1405

بیسکویت پتی بور کالیته

کد محصول : 1814

بیسکویت جعبه تی بی تی

کد محصول : 1205

بیسکویت تی بی تی

کد محصول : 1205

بیسکویت بالروس

کد محصول : 1308