آزمایشگاه صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

کیفیت و ارزیابی حسی موادغذایی

واحد کنترل کیفیت شرکت صنایع غذایی حام از همان روزهای اولیه تاسیس این شرکت بعنوان واحدی مستقل و کارامد مشغول به کار بوده و روز به روز تکامل یافته و اکنون با  پرسنل  با مدارک تحصیلی فوق لیسانس صنایع غذایی؛ لیسانس صنایع غذایی مشغول به کار میباشد

 

واحد کنترل کیفیت حام با تمرکز بر تعریف کیفیت و با بکارگیری پرسنل آموزش دیده و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب  و دانش فنی به روز سعی در برآورده کردن نیازهای کیفی مشتریان و مطابقت داشتن محصولات؛ با استانداردها و مشخصاتی که برای محصول تعیین گردیده است را دارد

 

بر این اساس با نمونه برداری و آزمایشات مکرر و منظم بر روی مواد اولیه و محصول تولید شده از تغییرات ناگهانی و جزیی در کیفیت محصول جلوگیری به عمل می آورد و از تولید محصولات معیوب که باعث بروز هزینه های سنگین نارضایتی مشتریان میگردد؛ جلوگیری میکند

 

این واحد متشکل ازبخش های  فیزیکی؛ شیمیایی و میکروبیولوژی میباشد؛  و بعلت دارا بودن  تجهیزات مناسب و دانش بروز و استفاده از پرسنل کارامد و دارای دانش بروز؛ این واحد پس از ممیزی های صورت گرفته توسط کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی   بعنوان همکار موسسه استاندارد شناخته شده 

 

همچنین کنترل کیفیت صنایع غذایی حام در جهت همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی؛ در خصوص تعلیم و آموزش دانشجویانی که به این مرکز معرفی میگردند, فعالیت مینماید و درخصوص تحقیق در مورد  پایان نامه های دانشجویی به دانشجویان کمک مینماید

فعالیتهای این واحد بر اساس مراحل زیر پایه ریزی شده است:

 

1-کنترل کیفیت مواد اولیه: (واحد کنترل کیفیت؛ مواد اولیه ورودی به کارخانه را که را تامین کنندگان دارای مجوز معتبر از سازمان های نظارتی تهیه شده  بر اساس  دستورالعملهای نمونه برداری موجود؛  نمونه برداری  نموده و این مواد پس از عبور از مراحل کنترل کیفی و اخذ تائیدیه از آزمایشگاه به تولید منتقل میشوند)

 

2-کنترل کیفیت مواد حین تولید: (کارشناسان کنترل کیفی از تمامی مواد و محصولات تولید شده در حین فرایند تولید نمونه برداری کرده و تحت آزمون های  فیزیکی و شیمیایی قرار می دهند تا از حفظ کیفیت محصول در حین تولید اطمینان حاصل نمایند)

 

3-کنترل کیفیت محصول نهایی: (از محصول نهایی نمونه برداری صورت می گیرد و در آزمایشگاه تحت آزمونهای میکروبی و شیمیایی قرار می گیرد)

 

4-کنترل کیفیت محصول قبل از ترخیص کالا: (در صورت طی کردن موفقیت آمیز محصول در دوران قرنطینه و اخذ تائیدیه از آزمایشگاه میکروبیولوژی و فیزیکو شیمیایی، مجوز توزیع و فروش محصول در بازار صادر می شود.)

 

5-همکاری با واحد تحقیق و توسعه در جهت  آزمایش بر روی محصولات جدید