کیک لایه ای تی بی تی
کاکائویی

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای تی بی تی
موز

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای تی بی تی
نارگیل

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای تی بی تی
توت فرنگی

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای تی بی تی
وانیل

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای تی بی تی
پرتقال

کیک لایه ای تی بی تی

کد محصول : 2111

کیک لایه ای  تی بی تی


کد محصول : 1602

وزن   خالص: 50

حجم   کارتن: 0/020

2111       بسته بندی در کارتن : 60