صنایع غذایی حام
وب سایت :www.haamfood.com
www.haamfood.ir

فروش داخلی کارخانه

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر فروش : نادر خادم

 

تلفن : 09141401791

 

33-04134301630

فروش شهرستان ها

 

منطقه 1

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر منطقه 1 شهرستان ها : محمد ناجی

 

تلفن : 09145794290

 

33-04134301630

فروش شهرستان ها

 

منطقه 2

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر

 

مدیر منطقه 2 شهرستان ها : علی نوری

 

تلفن : 09143017295

 

33-04134301630

شعبه تبریز

آدرس : تبریز- کیلومتر 6 جاده آذر شهر - جنب راه فرعی شیخ حسن

 

دفتر و انبار پخش حام تبریز   تلفن : 04134301634      04134301643

 

مدیر شعبه : حسن محمدی    تلفن :  09361953817

 

شعبه تهران

    آدرس : تهران - جاده قدیم فتح - به سمت کرج - روبروی سه راهی شهریار - شهرک حدادی سوله

A9/2 

 

دفتر و انبار پخش حام تهران    15-44908013-021        

 

021-28429936

 

مدیر شعبه : محمد دیانی   09122908450

شعبه قزوین

    آدرس : قزوین -شهرک صنعتی البرز - فلکه دوم - خیابان ابوریحان بیرونی - جنب شرکت پرنیا و پست وحدت 

 

دفتر و انبار پخش حام قزوین   02832249227        

 

مدیر شعبه : عبدالعلی   09022823605