ویفر روزت بزرگ
پرتقال
پرتقال
فندق
فندق
موز
موز
پرینت
Rozet
کد محصول :               3405
طول کارتن:                                   325
عرض کارتن:                                 290
ارتفاع کارتن:                                  179
بسته بندی در کارتن :                  24
حجم کارتن :                            0.013
وزن خالص :                           150